top of page

CLAY HOUSE RESTAURANT

Tại Clay House Restaurant, chúng tôi phục vụ các món ăn truyền thống đồng bào dân tộc Mông - Hà Giang, các món ăn Việt Nam cổ truyền cũng như ẩm thực phương Tây.
We offer many Western dishes, drinks and traditional Vietnamese - Hmong Ha Giang food. Let's take a look!
bottom of page